Ossów 1920 - Wrota Bitwty Warszawskiej

Illustrations for an animated promotional video Animation: Michał Czubak

based on a poster J. P. DO BRONI! WSTĘPUJCIE DO ARMJI OCHOTNICZEJ! 1920
Back to Top